Horgászrend

A Cibakházi Holt-Tiszán a halgazdálkodásra jogosult a Vegyesüzemi Horgász Egyesület.
A horgászoknak a 2013. évi CII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok, valamint az Országos Horgászrend alapján meghatározott horgászrendet be kell tartaniuk.
A szabályok nem ismerete nem mentesít a következmények alól.
A területi jegy megvásárlásával a horgász hozzájárul és tudomásul veszi, hogy róla fénykép vagy videofelvétel készülhet.

1. A Cibakházi Holt-Tiszán csak érvényes állami horgászjeggyel és területi engedéllyel szabad horgászni.

2. A horgászat megkezdése előtt meg kell ismerni, és a horgászat során be kell tartani a helyi horgászrendet.

3. A helyi horgászrend megsértése a területi engedély azonnali bevonásával járhat.

4. A horgász, a horgászat ellenőrzésére jogosult személy felszólítására köteles a horgászatra jogosító iratait, fogási naplóját, személyazonosító okmányát bemutatni és átadni, illetve járműve, csomagjai és felszerelése átvizsgálását biztosítani. Ellenőrzésre nem csak a vízi és vízparti horgászhelyeken, hanem a vízparti és az oda vezető utakon a partéltől mért 200 méteren belül is sor kerülhet.

5. A felnőtt és a kedvezményezett jeggyel (női, ifjúsági, 70 év feletti) rendelkező horgász egyszerre maximum 2 bottal és botonként legfeljebb 3 db horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint max. 1 m2-es emelőhálót használhat.

Naponta legfeljebb 5 db darabszám-korlátozással védett halat foghat, ebből legfeljebb 3 db tartozhat egy fajhoz. A darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 10 kg-ot foghat.
Egy halfajból naponta maximum 10 kilót foghat. Ha olyan egyedet fog, amely önmagában vagy a már megtartott halakkal együtt meghaladja a tíz kilót, a halat megtarthatja. A 10 kilós határ elérése vagy átlépése esetén a horgászatot aznapra be kell fejeznie.
A felnőtt horgász éves területi engedéllyel 50 db napi darabszám korlátozással védett halat foghat. A naptári év során 75 cm (kb. 10 kg) feletti pontyból 1 darabot, 150 cm (kb. 25 kg) feletti harcsából 3 darabot foghat ki. A kedvezményes jeggyel rendelkező horgász éves területi engedéllyel 40 db napi darabszám korlátozással védett halat foghat. A naptári év során 75 cm (kb. 10 kg) feletti pontyból 1 darabot, 150 cm (kb. 25 kg) feletti harcsából 2 darabot foghat ki.
Felnőtt területi jegyet 16 éves kortól kezdődően mindenki válthat.

6. A gyermek horgász (14 éves korig) kizárólag nagykorú személy felügyelete mellett, egy időben egy horgászbottal, egy horoggal, úszós felszereléssel horgászhat, valamint max. 1 m2-es emelőhálót használhat. Naponta legfeljebb 1 db darabszám-korlátozással védett halat foghat, a darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 3 kg-ot foghat. A gyermek horgász éves területi engedéllyel 10 db napi darabszám korlátozással védett halat foghat. A naptári év során 75 cm (kb. 10 kg) feletti pontyból és 150 cm (kb. 25 kg) feletti harcsából összesen 1-1 darabot foghat ki.

7. A horgász a tartalék botjait nem tarthatja halfogásra alkalmas (összeszerelt) állapotban.

8. 75 cm feletti süllőből és csukából napi egy darab tartható meg. Ha a horgász ezt megfogta, a ragadozó halakra való horgászatot aznapra be kell fejeznie.

9. Amurból napi egy darab fogható és tartható meg. A megtartott amur a mind a napi, mind az éves darabszám kvótába beleszámít.

10. A fogási napló előírások szerinti vezetése kötelező.
A horgászat megkezdésekor a horgász köteles megjelölni a fogási naplóban szereplő éves naptárban a horgászat megkezdésének napját. Vízi járműből végzett horgászat esetén a vízi jármű indulása számít a horgászat megkezdésének.

A kifogott és megtartani kívánt, darabszám-korlátozás alá eső halat a horgász azonnal köteles a fogási naplóba bejegyezni. A darabszám-korlátozással nem védett halfajok mennyiségét a horgászat befejezését követően, a vízpart elhagyása előtt köteles a fogási naplóba bejegyezni.
A fogási napló fogásösszesítő táblázatának fejlécében a horgászhelyet is jelölni kell!

A horgászhely jelöléséhez tartozó kódok:
I. – A Szakadás és a Sárszögi híd közötti szakasz
II. – A Sárszögi híd és a Dorai híd közötti szakasz
III. – A Dorai hídtól és a holtág Nagytoroki vége közötti szakasz
IV. – Az NK XII-1 csatorna cibakházi szakasza

11. A 75 cm-nél nagyobb pontyot és a 150 cm-nél nagyobb harcsát a területi engedélyen lévő fogási nyilvántartóba is be kell jegyezni.

12. Egy horgász naponta legfeljebb 3 kg etetőanyagot etethet be. A hivatalos horgászversenyek szabályai ettől eltérhetnek. Konyhai maradékkal etetni tilos!

13. Azt a kifogott halat, amely valamely korlátozás miatt visszabocsátandó a vízbe, kíméletesen és azonnal vissza kell engedni, akkor is, ha sérült vagy esetleg elpusztult.

14. Tilos a megfogott halak kínzása. A kifogott halakat a horgászhely elhagyásáig élve kell tartani, vagy azonnal meg kell ölni. A szákba, pányvára, bilincsre helyezett halat kicserélni, később visszaengedni tilos. Drótszák használata tilos!

15. A horgász a zsákmányát köteles saját szákban elhelyezni, egy szákot (bilincset) közösen (több horgász által) használni tilos.

16. A szabályosan kifogott és elvinni kívánt, méretkorlátozással védett halat a horgász még a vízparton köteles gyorsan és kíméletesen megölni, az élő hal szállítása tilos!

17. A holtág területén fogott horgászzsákmány eladása tilos!

18. Az őshonos halállomány védelme miatt kizárólag a holtágon fogott csalihallal lehet horgászni. Idegenhonos halakat a vízbe engedni, azzal csalizni tilos, kivéve a holtágon fogott egyedeket.
Inváziós halfajokat (razbóra, ezüstkárász, busa, törpeharcsa, naphal, amurgéb) visszaengedni tilos. Kivéve a kívülről akadt egyedeket.

19. A horogra kívülről akadt halat megtartani tilos!

20. Ha a horgász egy horgászhelyen sorozatosan olyan méretű vagy fajú halakat fog, melyeket köteles visszaengedni, akkor azt a horgászhelyet el kell hagynia!

21. A holtágon szonár (halradar) használata egész évben tilos.

22. November 15. és március 15. között a horgászat csak 5 és 20 óra között engedélyezett.

23. A Gödör stégjein a Gödör házirendjében meghatározottak szerint lehet csak horgászni.

24. A táblával jelölt vermelő területeken november 15. és február 28. között horgászni tilos.

A területek a következők:

Kisörvény kíméleti terület:

A sárszögi úttól a – a dórai kútig terjedő szakasz:
É – K: 46,9585815° – 20,1738381°; É – K: 46,9574098° – 20,1740956°
É – K: 46,9519028° – 20,1733661°; É – K: 46,9522543° – 20,1743531°

Nagyörvény kíméleti terület:

A nagyörvényi üdülősor végétől az erdő és a szántóföldek találkozásáig terjedő szakasz: É – K: 46,9396929° – 20,1961166°; É – K: 46,9404913° – 20,1975435°
É – K: 46,9376051° – 20,1944643°; É – K: 46,9368359° – 20,1949579°

Jégverem kíméleti terület:

A Tiszakürti Fiúnevelő Otthon telkétől a nagyfeszültségű vezeték után kezdődő üdülősor első telkéig terjedő szakasz:
É – K: 46,9322718° – 20,1676154°; É – K: 46,9327993° – 20,1689458°
É – K: 46,9297808° – 20,1747394°; É – K: 46,9304256° – 20,1749110°
A területeket jelölő táblák megrongálása, eltávolítása a területi engedély bevonását és hatósági eljárást von maga után.

25. Természetvédelmi szempontok alapján, a régi kendergyár épülete 0+740 hosszszelvény (GPS: 46°58’58.33″É 20°10’29.73″K) és a 2+400 hosszszelvény (Terecskei tó) (GPS 46°58’21.14″É 20°11’25.61″K) közötti 1,6 km-es szakaszon február 15. és július 15. közötti időszakban tilos csónakkal a vízen tartózkodni! A fentiekben megjelölt területen és időszakban, partról is csak a Pipagyújtó elnevezésű szakasz területén szabad horgászni.

26. A 2+400 hossz szelvénytől – (Terecskei tótól), (GPS 46″58’2l.14″É 20″11’25.61″K) l km-es szakaszon Holt-Tisza községből kivezető felső hídjáig, (a mezőgépi átjáróig) 3+446 hossz szelvényig (GPS 46°57’55.89″É 20″l1 ‘45.74″K) (Kistisza) kíméleti terület került kijelölésre. A kíméleti területen egész évben TILOS horgászni.

27. A horgászegyesület által meghirdetett, hivatalos horgászversenyek idején a versenypályán csak a versenyzők horgászhatnak, másnak horgászni tilos. A horgászati tilalom a verseny kezdete előtt 2 órával kezdődik, és a verseny vége után 1 órával ér véget.

28. Szigorúan tilos az ún. gereblyéző horgászmódszer és minden olyan módszer alkalmazása, amely során a horgot szándékosan kívülről akasztják a hal testébe.

29. Tilos a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló építmények megbontása, károsítása.

30. Szennyezett, szemetes horgászhelyen a horgászatot megkezdeni, vagy folytatni tilos. A horgászhely szemetesnek minősül, ha 8 méteres körzetében szemét található A horgászat befejezése után a horgászhelyet tisztán kell elhagyni. Minden horgász köteles magánál tartani egy legalább 60 literes szemeteszsákot.

31. A holtág területén robbanómotorral meghajtott csónak használata tilos. Kivéve a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata által kiadott külön engedéllyel rendelkező, szakfeladatokat (halőrzés, szelektáló halászat) ellátó járművek.
Elektromos csónakmotor használata engedélyezett.

32. A vízterületen foglalt hely létesítése tilos. Kivételt jelent a horgászturisztikai célból regisztrált horgászvezető. A regisztrált horgászvezető egy etetett, táblával jelölt helyet fenntarthat. Ezen a helyen csak a horgászvezető és vezetett vendége horgászhat.

33. A vízterületen észlelt halpusztulást, vízszennyezést a horgász köteles jelenteni a 06-30-563-6681 halőri telefonszámon.

34. Tilos a behordás vagy más eszközzel történő bejuttatás, a csalit csak dobással lehet eljuttatni a meghorgászni kívánt területre.
A halgazdálkodó egyes időszakokra kiadhat speciális, csak harcsára vonatkozó behúzós területi engedélyt, az ehhez kapcsolódó részletes szabályok az engedélyen kerülnek feltüntetésre.

35. A halgazdálkodási érdekből elrendelt eseti időszakos tilalmak betartása kötelező.

36. Horgászat közben a horgászhelyet elhagyni, a bevetett horgászbotokat őrizetlenül hagyni, illetve felügyeletüket másra bízni tilos.

37. Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a horgászhely kivilágítása kötelező.

38. Orvhalászat, orvhorgászat, gereblyézés és egyéb illegális tevékenység észlelése estén kötelező a halőr szolgálat vagy a rendőrség azonnali értesítése, az eszközök érintetlenül hagyása mellett a 06-30-563-6681, vagy a 112 telefonszámon.

39. A horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi (halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló)CII.törvény és a kapcsolódó jogszabályok, valamint az Országos Horgászrendaz irányadó.

40. A Vegyesüzemi Horgász Egyesület fenntartja a jogot, hogy év közben indokolt esetben korlátozásokat, tilalmakat vezessen be, ezek betartása kötelező. A horgászat megkezdése előtt tájékozódjon a hivatalos tájékoztató felületeinken: https://cvhe.hu weblapon, illetve a horgász iroda faliújságján!

41. Cibakháza Nagyközség Önkormányzata helyi rendeletének értelmében a holtág vízterületén november 15. és március 15. között csónakkal és más vízi járművel napnyugta és napkelte közötti időszakban tartózkodni tilos! Kivéve szakfeladatok ellátása, halőrzés, állománymentés, szükség esetén elrendelt vízkezelés.

Fogási nyilvántartó a 75 centinél nagyobb ponty és a 150 centinél nagyobb harcsa számára:

Halfaj Fogás ideje Hal mérete
Dátum Óra:perc Kg Cm

Egyéb szabályok

• Cibakháza Nagyközség Önkormányzata helyi rendeletének értelmében a holtág vízterületén november 15. és március 15. között csónakkal és más vízi járművel napnyugta és napkelte közötti időszakban tartózkodni tilos! Kivéve szakfeladatok ellátása, halőrzés, állománymentés, szükség esetén elrendelt vízkezelés.

• A holtágon használt csónakokon a tulajdonos köteles névtáblát elhelyezni, mely a címét is tartalmazza a tulajdonosnak.

• A versenypálya területén (Dorai hídtól a telki bekötőútig) csónak csak az arra kijelölt helyeken köthető ki. A nem kijelölt helyre kikötött csónakokat a tulajdonos költségén elszállíthatják.

• Tilos horgászállás, stég kialakítása vagy építése olyan helyen, ahol a szakvélemény szerint ívó helyek találhatók, illetve ahol az csak az összefüggő vízi növényzet megbontásával lehetséges! További stégek létesítése valamint a meglévő stégek üzemeltetése, fenntartása, a Cibakházi Nagyközségi önkormányzat helyi rendeletében foglaltak, és egyéb jogszabályok alapján, engedélyhez kötött tevékenység.

• A vizek partján a közösségi-, magántulajdonban, gazdasági eszközökben és terményekben kárt okozni Tilos!

• Megművelt mezőgazdasági területen közlekedni, azt rongálni Tilos!

• Tilos a nádas bármilyen szintű irtása és égetése!

> HORGÁSZREND LETÖLTÉSE <