Horgászrend

A Cibakházi Holt-Tiszán a halgazdálkodásra jogosult a Vegyesüzemi Horgász Egyesület.
A horgászoknak a 2013. évi CII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok, valamint az Országos Horgászrend alapján meghatározott horgászrendet be kell tartaniuk.
A szabályok nem ismerete nem mentesít a következmények alól.
A területi jegy megvásárlásával a horgász hozzájárul és tudomásul veszi, hogy róla fénykép vagy videofelvétel készülhet.

1. A Cibakházi Holt-Tiszán csak érvényes állami horgászjeggyel és területi engedéllyel szabad horgászni.

2. A horgászat megkezdése előtt meg kell ismerni, és a horgászat során be kell tartani a helyi horgászrendet.

3. A helyi horgászrend megsértése a területi engedély azonnali bevonásával járhat.

4. A horgász, a horgászat ellenőrzésére jogosult személy felszólítására köteles a horgászatra jogosító iratait, fogási naplóját, személyazonosító okmányát bemutatni és átadni, illetve járműve, csomagjai és felszerelése átvizsgálását biztosítani. Ellenőrzésre nem csak a vízi és vízparti horgászhelyeken, hanem a vízparti és az oda vezető utakon is sor kerülhet.

5. A felnőtt horgász egyszerre maximum 2 bottal és botonként legfeljebb 3 db horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint max. 1 m2-es emelőhálót használhat.

Naponta legfeljebb 5 db darabszám-korlátozással védett halat foghat, ebből legfeljebb 3 db tartozhat egy fajhoz. A darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 10 kg-ot foghat.

Egy halfajból naponta maximum 10 kilót foghat. Ha olyan egyedet fog, amely önmagában vagy a már megtartott halakkal együtt meghaladja a tíz kilót, a halat megtarthatja. A 10 kilós határ elérése vagy átlépése esetén a horgászatot aznapra be kell fejeznie.

A felnőtt horgász éves területi engedéllyel 50 db napi darabszám korlátozással védett halat foghat. A naptári év során 75 cm (kb. 10 kg) feletti pontyból 1 darabot, 150 cm (kb. 25 kg) feletti harcsából 3 darabot foghat ki.

Az éves kvóta kimerítését követően válthat új területi engedélyt.

Felnőtt területi jegyet 16 éves kortól kezdődően mindenki válthat.

6. A kedvezményes jeggyel (női, 70 év feletti, ifjúsági) rendelkező horgász egyszerre maximum 2 bottal és botonként legfeljebb 3 db horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint max. 1 m2-es emelőhálót használhat.

Naponta legfeljebb 3 db darabszám-korlátozással védett halat foghat, ebből legfeljebb 2 db tartozhat egy fajhoz. A darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 5 kg-ot foghat.

Egy halfajból naponta maximum 8 kilót foghat. Ha olyan egyedet fog, amely önmagában vagy a már megtartott halakkal együtt meghaladja a nyolc kilót, a halat megtarthatja. A 8 kilós határ elérése vagy átlépése esetén a horgászatot aznapra be kell fejeznie.

A kedvezményes jeggyel rendelkező horgász éves területi engedéllyel 30 db napi darabszám korlátozással védett halat foghat. A naptári év során 75 cm (kb. 10 kg) feletti pontyból 1 darabot, 150 cm (kb. 25 kg) feletti harcsából 2 darabot foghat ki.

Az éves kvóta kimerítését követően válthat új területi engedélyt.

7. A turista állami jeggyel rendelkező horgász maximum 1 bottal és azon legfeljebb 2 db horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint max. 1 m2-es emelőhálót használhat.

Naponta legfeljebb 3 db darabszám-korlátozással védett halat foghat, ebből legfeljebb 2 db tartozhat egy fajhoz. A darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 5 kg-ot foghat.

8. A gyermek horgász (14 éves korig) kizárólag nagykorú személy felügyelete mellett, egy időben egy horgászbottal, egy horoggal, úszós felszereléssel horgászhat, valamint max. 1 m2-es emelőhálót használhat. Naponta legfeljebb 1 db darabszám-korlátozással védett halat foghat, a darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 3 kg-ot foghat.

A gyermek horgász éves területi engedéllyel 10 db napi darabszám korlátozással védett halat foghat. A naptári év során 75 cm (kb. 10 kg) feletti pontyból és 150 cm (kb. 25 kg) feletti harcsából összesen 1-1 darabot foghat ki.

Az éves kvóta kimerítését követően a horgászat csak új területi engedély váltásával folytatható.

9. 75 cm feletti süllőből és csukából napi egy darab tartható meg. Ha a horgász ezt megfogta, a ragadozó halakra való horgászatot aznapra be kell fejeznie.

10. Amurból napi egy darab fogható és tartható meg. A megtartott amur a mind a napi, mind az éves darabszám kvótába beleszámít.

11. A fogási napló előírások szerinti vezetése kötelező.

A horgászat megkezdésekor a horgász köteles megjelölni a fogási naplóban szereplő éves naptárban a horgászat megkezdésének napját. Vízi járműből végzett horgászat esetén a vízi jármű indulása számít a horgászat megkezdésének.

A kifogott és megtartani kívánt, darabszám-korlátozás alá eső halat a horgász azonnal köteles a fogási naplóba bejegyezni. A darabszám-korlátozással nem védett halfajok mennyiségét a horgászat befejezését követően, a vízpart elhagyása előtt köteles a fogási naplóba bejegyezni.

A fogási napló fogásösszesítő táblázatának fejlécében a horgászhelyet is jelölni kell!

A horgászhely jelöléséhez tartozó kódok:

I. – A Szakadás és a Sárszögi híd közötti szakasz
II. – A Sárszögi híd és a Dorai híd közötti szakasz
III. – A Dorai hídtól és a holtág Nagytoroki vége közötti szakasz
IV. – Az NK XII-1 csatorna cibakházi szakasza

12. Egy horgász naponta legfeljebb 3 kg etetőanyagot etethet be. A hivatalos horgászversenyek szabályai ettől eltérhetnek. Konyhai maradékkal etetni tilos!

13. Azt a kifogott halat, amely valamely korlátozás miatt visszabocsátandó a vízbe, kíméletesen és azonnal vissza kell engedni, akkor is, ha sérült vagy esetleg elpusztult.

14. Tilos a megfogott halak kínzása. A kifogott halakat a horgászhely elhagyásáig élve kell tartani, vagy azonnal meg kell ölni. A szákba, pányvára, bilincsre helyezett halat kicserélni, később visszaengedni tilos. Drótszák használata tilos!

15. A horgász a zsákmányát köteles saját szákban elhelyezni, egy szákot (bilincset) közösen (több horgász által) használni tilos.

16. A szabályosan kifogott és elvinni kívánt, méretkorlátozással védett halat a horgász még a vízparton köteles gyorsan és kíméletesen megölni, az élő hal szállítása tilos!

17. A holtág területén fogott horgászzsákmány eladása tilos!

18. Az őshonos halállomány védelme miatt kizárólag a holtágon fogott csalihallal lehet horgászni. Idegenhonos halakat a vízbe engedni, azzal csalizni tilos, kivéve a holtágon fogott egyedeket.

Inváziós halfajokat (razbóra, ezüstkárász, busa, törpeharcsa, naphal, amurgéb) visszaengedni tilos. Kivéve a kívülről akadt egyedeket.

19. A horogra kívülről akadt halat megtartani tilos!

20. Ha a horgász egy horgászhelyen sorozatosan olyan méretű vagy fajú halakat fog, melyeket köteles visszaengedni, akkor azt a horgászhelyet el kell hagynia!

21. November 1. – március 15. közötti időszakban a vermelő halállományok védelme érdekében szonár használata a halfogási tevékenységhez tilos.

22. November 15. és március 15. között a horgászat csak 6 és 18 óra között engedélyezett.

23. A Gödör stégjein a Gödör házirendjében meghatározottak szerint lehet csak horgászni.

24. A táblával jelölt vermelő területeken november 15. és február 28. között horgászni tilos.

A területek a következők:

Kisörvény kíméleti terület:
A sárszögi úttól a – a dórai kútig terjedő szakasz:

É – K: 46,9585815° – 20,1738381°; É – K: 46,9574098° – 20,1740956°
É – K: 46,9519028° – 20,1733661°; É – K: 46,9522543° – 20,1743531°

Nagyörvény kíméleti terület:
A nagyörvényi üdülősor végétől az erdő és a szántóföldek találkozásáig terjedő szakasz:

É – K: 46,9396929° – 20,1961166°; É – K: 46,9404913° – 20,1975435°
É – K: 46,9376051° – 20,1944643°; É – K: 46,9368359° – 20,1949579°

Jégverem kíméleti terület:

A Tiszakürti Fiúnevelő Otthon telkétől a nagyfeszültségű vezeték után kezdődő üdülősor első telkéig terjedő szakasz:

É – K: 46,9322718° – 20,1676154°; É – K: 46,9327993° – 20,1689458°
É – K: 46,9297808° – 20,1747394°; É – K: 46,9304256° – 20,1749110°

A területeket jelölő táblák megrongálása, eltávolítása a területi engedély bevonását és hatósági eljárást von maga után.

25. Természetvédelmi szempontok alapján, a régi kendergyár épülete 0+740 hosszszelvény (GPS: 46°58’58.33″É 20°10’29.73″K) és a 2+400 hosszszelvény (Terecskei tó) (GPS 46°58’21.14″É 20°11’25.61″K) közötti 1,6 km-es szakaszon február 15. és július 15. közötti időszakban tilos csónakkal a vízen tartózkodni! A fentiekben megjelölt területen és időszakban, partról is csak a Pipagyújtó elnevezésű szakasz táblákkal jelölt területén szabad horgászni.

26. A 2+400 hossz szelvénytől – (Terecskei tótól), (GPS 46″58’2l.14″É 20″11’25.61″K) l km-es szakaszon Holt-Tisza községből kivezető felső hídjáig, (a mezőgépi átjáróig) 3+446 hossz szelvényig (GPS 46°57’55.89″É 20″l1 ‘45.74″K) (Kistisza) kíméleti terület került kijelölésre. A kíméleti területen egész évben TILOS horgászni.

27. A horgászegyesület által meghirdetett, hivatalos horgászversenyek idején a versenypályán csak a versenyzők horgászhatnak, másnak horgászni tilos. A horgászati tilalom a verseny kezdete előtt 2 órával kezdődik, és a verseny vége után 1 órával ér véget.

28. Szigorúan tilos az ún. gereblyéző horgászmódszer és minden olyan módszer alkalmazása, amely során a horgot szándékosan kívülről akasztják a hal testébe.

29. Tilos a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló építmények megbontása, károsítása.

30. Szennyezett, szemetes horgászhelyen a horgászatot megkezdeni, vagy folytatni tilos. A horgászhely szemetesnek minősül, ha 8 méteres körzetében szemét található A horgászat befejezése után a horgászhelyet tisztán kell elhagyni. Minden horgász köteles magánál tartani egy legalább 60 literes szemeteszsákot.

31. A holtág területén robbanómotorral meghajtott csónak használata tilos. Kivéve a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata által kiadott külön engedéllyel rendelkező, szakfeladatokat (halőrzés, szelektáló halászat) ellátó járművek.

Elektromos csónakmotor használata engedélyezett.

32. A vízterületen foglalt hely létesítése tilos. Kivételt jelent a horgászturisztikai célból regisztrált horgászvezető. A regisztrált horgászvezető egy etetett, táblával jelölt helyet fenntarthat. Ezen a helyen csak a horgászvezető és vezetett vendége horgászhat.

33. A vízterületen észlelt halpusztulást, vízszennyezést a horgász köteles jelenteni.

34. Tilos a behordás vagy más eszközzel történő bejuttatás (pl: etetőhajó), a csalit csak dobással lehet eljuttatni a meghorgászni kívánt területre.

35. A halgazdálkodási érdekből elrendelt eseti időszakos tilalmak betartása kötelező.

36. Horgászat közben a horgászhelyet elhagyni, a bevetett horgászbotokat őrizetlenül hagyni, illetve felügyeletüket másra bízni tilos.

37. Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a horgászhely kivilágítása kötelező.

38. Orvhalászat, orvhorgászat, gereblyézés és egyéb illegális tevékenység észlelése estén kötelező a halőr szolgálat vagy a rendőrség azonnali értesítése, az eszközök érintetlenül hagyása mellett. 06-30-563-6636, vagy a 112 telefonszámon

39. A horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi (halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló) CII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok, valamint az Országos Horgászrend az irányadó.

40. A Vegyesüzemi Horgász Egyesület fenntartja a jogot, hogy év közben indokolt esetben korlátozásokat, tilalmakat vezessen be, ezek betartása kötelező. A horgászat megkezdése előtt tájékozódjon a hivatalos tájékoztató felületeinken: www.cvhe.hu weblapon, illetve a horgász székház faliújságján!

Egyéb szabályok

  • Cibakháza Nagyközség Önkormányzata helyi rendeletének értelmében a holtág vízterületén november 15. és március 15. között csónakkal és más vízi járművel napnyugta és napkelte közötti időszakban tartózkodni tilos! Kivéve szakfeladatok ellátása, halőrzés, állománymentés, szükség esetén elrendelt vízkezelés.
  • A holtágon használt csónakokon a tulajdonos köteles névtáblát elhelyezni, mely a címét is tartalmazza a tulajdonosnak.
  • A versenypálya területén (Dorai hídtól a telki bekötőútig) csónak csak az arra kijelölt helyeken köthető ki. A nem kijelölt helyre kikötött csónakokat a tulajdonos költségén elszállíthatják.
  • Tilos horgászállás, stég kialakítása vagy építése olyan helyen, ahol a szakvélemény szerint ívó helyek találhatók, illetve ahol az csak az összefüggő vízi növényzet megbontásával lehetséges! További stégek létesítése valamint a meglévő stégek üzemeltetése, fenntartása, a Cibakházi Nagyközségi önkormányzat helyi rendeletében foglaltak, és egyéb jogszabályok alapján, engedélyhez kötött tevékenység.
  • A vizek partján a közösségi-, magántulajdonban, gazdasági eszközökben és terményekben kárt okozni Tilos!
  • Megművelt mezőgazdasági területen közlekedni, azt rongálni Tilos!
  • Tilos a nádas bármilyen szintű irtása és égetése!

Az egyes halfajokra vonatkozó tilalmi idők és méretkorlátozások:

Név Tilalmi idő Méretkorlátozás
csuka február 1. – március 31. 40 cm
balin március 1. – április 30. 40 cm
sügér * március 1. – április 30. 15 cm
fogassüllő március 1. – április 30. 30 cm
kősüllő március 1. – június 30. 25 cm
garda április 15. – május 31. 20 cm
domolykó * április 15. – május 31. 25 cm
jászkeszeg április 15. – május 31. 20 cm
szilvaorrú keszeg április 15. – május 31. 20 cm
paduc április 15. – május 31. 20 cm
márna április 15. – május 31. 40 cm
ponty május 3. –május 31. 30 cm
compó május 3. – június 15. 25 cm
harcsa május 3. – június 15. 60 cm
tilalmi időszakban 100 cm
sebes pisztráng október 1. – március 31. 22 cm
menyhal ­* nincs 25 cm

* Menyhal, sügér és domolykó esetében a naponta kifogható mennyiség darabszámtól függetlenül 3 kg.