Az utóbbi napokban a Cibakházi Holt-Tisza területén szakaszonként eltérő mértékű halpusztulás volt megfigyelhető. Az elpusztult halak 99 %-a ezüstkárász volt.

Egyesületünk megbízta Dr. Gorda Sándor halászati szakmérnök urat a halpusztulás okainak megállapítására. Szakvéleményét még nem kaptuk meg, de az előzetes adatok alapján megállapítható, hogy a halpusztulásnak nem vízminőségi okai voltak, hanem egy ötödik generációs herpesz vírus áll a háttérben, melynek korábbi mutációi a 2010 és 2020 közötti évtizedben már több alkalommal is okoztak a jelenlegihez hasonló, illetve azt meghaladó mértékű halpusztulást. A vírus fajspecifikus, szinte kizárólag az ezüstkárász többnyire közepes méretű egyedeit támadja, de elszórtan más halfajok közül is szedhet áldozatokat.

A halpusztulásról tájékoztattuk a Halgazdálkodási Hatóságot. A Cibakházi szakaszon végzett haltetem begyűjtés során frissen elhullott halat nem találtunk, azonban Dr. Gorda Sándor tájékoztatása szerint a vírus kártétele akár több hullámban is jelentkezhet a nyár hátralévő részében. Dr. Gorda Sándor szakvéleményét annak elkészülte után közzétesszük.

Köszönjük a haltetemek begyűjtésében segítő önkéntesek közreműködését, sajnos nem zárható ki annak lehetősége, hogy a munkájukra még szükség lesz.

​​​​​​​​​Hegyes Zoltán