A Vegyesüzemi Horgász Egyesület felhívja a horgászok figyelmét, hogy kapitális halaikat 2022‑ben ismét beküldhetik az egyesület rekordlistájára.

Szabályok:

 1. A rekordlistára kizárólag a Vegyesüzemi HE kezelésében lévő vizeken (Cibakházi holtág, NK XII-1 csatorna) szabályosan kifogott halak kerülhetnek fel.
 2. A rekordlistára a következő minimális súlyt elérő halak kerülhetnek fel:

Ponty:             10 kg                                      Harcsa:           25 kg

Amur:             15 kg                                      Süllő:                5 kg

Compó:             1,5 kg                                   Csuka:              5 kg

Dévér:               1,5 kg                                   Balin:                4 kg

Ezüstkárász:     1,5 kg

További halfajok 1 kg súly felett kerülhetnek fel a rekordlistára.

A rekordlistára a szabályosan megfogott busákat versenyen kívül, tájékoztató jelleggel tesszük fel.

 1. A rekordlistás halat nagyméretű merítőszákkal vagy kézzel célszerű kivenni. Vágóhorog vagy lip grip (halkiemelő fogó) csak abban az esetben alkalmazható, ha a halat a horgász el akarja vinni, és az addigi fogásai alapján (nagy halakra vonatkozó éves kvóta) ezt meg is teheti.
 2. A rekordlistás halat a fogást követően megfelelő méretű és anyagú haltartóban („pontyzsák”) kell tárolni a hitelesítésig. A halnak sérülést okozó tárolás esetén (pl: kantározás, szájbilincs) a fogás nem hitelesíthető.

A tárolt halat a horgász köteles beírni a fogási naplójába, ha hitelesítés után a hal visszaengedésre kerül, a naplóból a hitelesítést végző tanú a halat kihúzza, a kihúzás tényét bejegyzi és lebélyegzi.

 1. A hitelesítéshez fénykép, hiánytalanul kitöltött igazolólap és azon a horgász valamint a fogást igazoló tanú aláírása szükséges. Hitelesítő tanúként csak az egyesület írásos megbízásával rendelkező személyek írhatnak alá. Az igazolólapot további egy tanú (pl. a horgász segítője) is aláírhatja.
 2. A hitelesítés iránti igényt a halőri telefonon (nappal szóban vagy sms-ben, éjszaka sms-ben) kell bejelenteni, a hitelesítő tanúnak a bejelentést követően 8 órán belül ki kell érkeznie a fogás helyére.
 3. A hal pontos mérlegelését a hitelesítő tanú és a halat kifogó horgász közösen végzik, a hitelesítő tanú eszközeivel (mérleg, mérőzsák). A hal súlyát 25 kilóig legalább két tizedes pontossággal, 25-50 kiló között legalább egy tizedes pontossággal, 50 kiló felett legalább negyedkilós (25 dkg) pontossággal kell megmérni és feljegyezni.
 4. A hal súlyán kívül meg kell mérni a hal hosszát az orrtól a faroktőig, valamint a kerületét a hátúszó első sugara előtt.
 5. A hal fényképezését a hitelesítő tanú és a halat kifogó horgász közösen végzik. A fényképezés során a halat vizes matracra (ponyvára) kell fektetni, vagy a matrac (ponyva) felett úgy kell tartani, hogy ne sérülhessen meg.

A fogásról igazolólapot kell kitölteni, amit legkésőbb a fogást követő 1 héten belül el kell juttatni az egyesülethez.

A rekordlistás halakat az egyesület honlapján nyilvánosságra hozzuk, a rekordlistára való bejelentéssel a horgász hozzájárul, hogy az igazoló lapon szereplő adatokat és a fényképet megjelentessük. A rekordlistán szereplő halakat és horgászokat az egyesület az országos rekordlistára is bejelentheti.

A rekordlistára feltöltött halak kifogóit halfajonként a halak súlya alapján sorrendbe állítjuk és az éves összesítés alapján jutalomban részesítjük. Ha a hal súlyában holtverseny alakulna ki, akkor a hal hossza alapján kerül meghatározásra a sorrend (a hosszabb hal kap jobb helyezést).

A versenyen a 2022. évben (január 1. és december 31. között) kifogott halak szerepelhetnek. Az eredményeket és a sorrendet folyamatosan nyilvántartjuk az egyesület honlapján, az éves verseny lezárása január 10-én történik.

Eredményhirdetés 2023. február hónapban.

Az év során legnagyobb halakat kifogó horgászok ponty, amur, harcsa, süllő, csuka, balin esetében a következő jutalmakban részesülnek.

 1. helyezett: a következő évre éves területi engedélyt kap
 2. helyezett: a következő évre 50 % kedvezménnyel válthat éves területi engedélyt

III. helyezett: tárgyjutalmat kap (értéke kb. az éves területi engedély 30 %-a)

Az éves összesítés első díját csak abban az esetben lehet kiadni, ha a legnagyobb hal

harcsa esetében 20 %-kal,

ponty és amur esetében 25 %-kal,

süllő, csuka balin esetében 30 %-kal

meghaladja a rekordlistára kerülés minimális súlyhatárát. Ha a legnagyobb hal ennél kisebb, akkor az első díj nem kerül kiadásra.

További halfajok esetében az év során legnagyobb halakat kifogó horgászok a következő jutalmakban részesülnek:

 1. helyezett: a következő évre 50 % kedvezménnyel válthat éves területi engedélyt
 2. helyezett: a következő évre 30 % kedvezménnyel válthat éves területi engedélyt

III. helyezett: tárgyjutalmat kap (értéke kb. az éves területi engedély 20 %-a)

Az éves összesítés első díját csak abban az esetben lehet kiadni, ha a legnagyobb hal a rekordlistára kerülés minimális súlyhatárát legalább 25 %-kal meghaladja. Ha a legnagyobb hal ennél kisebb, akkor az első díj nem kerül kiadásra.

Amennyiben egy horgász több dobogós (jutalmazásra jogosító) helyezést is elér, csak egy alapján kaphat jutalmat, a további jutalmakat a következő helyezéseket elérő horgászok kapják.

A rekordlistára felkerülő halakat kifogó, és azokat a hitelesítést követően életképesen visszaengedő horgászok külön jutalomban részesülnek, közöttük ingyenes, éves területi engedélyeket vagy azzal azonos értékű tárgyjutalmat (ajándékutalványt) sorsolunk ki.

Minden 10 (megkezdett tíz) visszaengedett hal kifogója között egy darab, a következő naptári évre szóló, éves területi engedély vagy azzal azonos értékű tárgyjutalom (ajándékutalvány) kerül kisorsolásra. Aki több halat is visszaenged, az többször is szerepel a kisorsolhatók listájában. Egy évben egy horgász csak egy éves engedélyt vagy tárgyjutalmat (ajándékutalványt) nyerhet, ha valaki többször kerülne kisorsolásra (másodszor is kihúzzák), akkor azt a nyereményt újra kell sorsolni.

Az adott évben a rekordlistára felkerülő horgászok közül egynek a Horgászegyesület egy különdíjat, az Aranyhorog díjat is odaítéli. Az Aranyhorog díj odaítélésénél az egyesület által felkért zsűri többek között a fogás körülményeit, a horgász sportszerűségét, a felszerelés és a hal mérete közötti arányokat veszi figyelembe. Az Aranyhorog díj odaítélését nem befolyásolja, hogy a horgász a rekordlistával kapcsolatosan kapott-e díjat.

Az Aranyhorog díj egy elismerő oklevél, valamint egy emléktárgy (pl. serleg, kisplasztika) amelyen feltüntetésre kerül a díjazott neve és az évszám. Ezek mellé az éves területi jegy árával azonos értékű ajándékutalvány is jár.

Akivel szemben halvédelmi bírságot vagy más hatóság által megállapított, a hal fogására irányuló tevékenységgel kapcsolatosan megállapított szankciót szabtak ki, akinek a horgászattal, a halászattal vagy a hal fogásával összefüggésben szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét megállapították semmilyen díjat vagy jutalmat nem kaphat.

Igazoló lap letöltése